November 19, 2020

LMT online updates on COVID-19 protocols

September 14, 2020

Project Artivism Program

New 500 sq. ft. mural project in Powell Street, San Francisco, for the Project Artivism Program.
September 14, 2020

Self reflection

  I’m grateful to show one of my paintings among other amazing Iranian artists at High Line Nine, Gallery 9.1. in NYC. The subject of the […]
September 16, 2020

از چهره نگاری تا خودکاوی

فرناز ضابطیان، تعدادی از آخرین آثارش را در نگارخانه مهروا به نمایش گذاشته است.سقراط پرسیده بود: آیا تجربیات ما از زیبایی، دارای ارزشی ذاتی است یا […]
September 16, 2020

روایتی دوره ا ی از پرتره های فرناز ضابطیان

بی شمار پرتره در یک انسان پنهان است  فاروق مظلومی فرناز ضابطیان، نقاش ایرانی مقیم امریکا در سال ۱۳۵۵ در تهران به دنیا آمد و در […]
September 16, 2020

(کیهان آنلاین)زنان بزرگ در قاب‌های کوچک

– فرناز ضابطیان: زنانگی ما قبل از آنکه بالغ شود، اغلب مادر می‌شود. جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۷ مانی تهرانی (+عکس) در […]